Biografie

Ik ben geboren op 15 mei 1946 te Oosterstreek, een dorpje aan de zuidgrens van Friesland en woon daar nog steeds.

Na mijn vijftigste ben ik gaan tekenen met pastel en houtskool. Om mij hier meer in te bekwamen heb ik opleidingen voor model en portrettekenen gevolgd. Daarnaast kreeg ik hoe langer hoe meer belangstelling voor het boetseren en beeldhouwen in steen en brons. Vooral het tevoorschijn laten komen van een prachtig beeld in ruwe steen boeide mij  zeer.

Door het volgen van cursussen, workshops en lessen van verschillende docenten heb ik mij diverse technieken en stijlen eigen gemaakt. Techniek en vaardigheid kun je leren, kijk op kunst moet je zelf ontwikkelen. Zo heb ik de kunstwereld stukje bij beetje naar mij toegehaald.

De bronzen beelden boetseer ik eerst in was en daarna breng ik de tappen, giet-en ontluchtingskanalen aan. Hierna gaat het beeld naar de bronsgieterij, waar het verder wordt afgegoten (volgens de verloren wasmethode, cire-perdue), de afwerking en het patineren doe ik vaak weer zelf. Dus van elk beeld bestaat maar één exemplaar. Ook van de beelden in steen en keramiek uiteraard.

De vormgeving is zowel figuratief als abstract, of een mengeling van beide, waarbij ik me meestal laat leiden door het menselijke figuur (vaak vrouwelijk) in dagelijkse thema’s en/of gemoedstoestanden uit het leven. Verder werk ik graag in brons en andere materialen (keramiek) als die dat toelaten vanuit een plat vlak, dat ik ga vormen en vervormen, er draai en/of beweging in aanbreng, zodat er van alle kanten een interessant beeld ontstaat.

Wat niet wil zeggen, dat ik mij al vastleg op één stijl, vormgeving, werkwijze of materiaal keuze. De veelzijdigheid in vormgeving boeit mij erg en wil ik dan ook zoveel mogelijk benutten. Beperkingen hier in, in wat voor vorm dan ook voelt voor mij als een artistieke gevangenis.

Ik heb inmiddels al op verschillende plaatsen in het land met succes deelgenomen aan diverse exposities en kunstmanifestaties,tevens winnaar publieksprijs Hannie Mein bokaal 2019,waar negentien kunstenaars uit Oost - en Weststelling aan deelnamen.

Met vriendelijke groet,
Jan Slot.